Mared DDD Intercons S.R.L

Dezinsectie

Dezinsecţia reprezintă ansamblul de acţiuni (mijloace şi metode) pentru combaterea insectelor şi păianjinilor care pot vehicula şi transmite boli infecto - contagioase şi parazitare la om şi animale şi care prin acţiunea lor provoacă disconfort şi pagube economice, prin scăderea producţiilor sau prin degradarea unor materiale.

Citește mai mult:Dezinsectie

Deratizare

Deratizarea reprezinta un complex de masuri aplicate permanent, in scopul distrugerii rozatoarelor daunatoare si mentinerea la un nivel numeric redus. Pe langa pagubele materiale pe care le provoaca, rozatoarele (soarecii si sobolanii) constituie un deosebit pericol pentru sanatate.

 

 

Citește mai mult:Deratizare

Dezinfectie

Dezinfectia este o metoda destinata decontaminarii mediului de germeni microbieni si inframicrobieni patogeni.Este una dintre cele mai importante metode pentru prevenirea si combaterea bolilor infectioase si parazitare.

Din punct de vedere al scopului urmarit ,dezinfectia poate fi profilactica sau de necesitate, unde distingem dezinfectia finala si dezinfectia curenta.

Citește mai mult:Dezinfectie

Acasa

Dezinsecţia reprezintă ansamblul de acţiuni (mijloace şi metode) pentru combaterea insectelor şi păianjinilor care pot vehicula şi transmite boli infecto - contagioase şi parazitare la om şi animale şi care prin acţiunea lor provoacă disconfort şi pagube economice, prin scăderea producţiilor sau prin degradarea unor materiale.

 

Insectele care se combat sunt: ţânţarii, păduchi, muştele, furnicile, gândacii, purecii, moliile, viespii, ploşniţele, căpuşele.

Se combat insectele generatoare de disconfort din:

-Crescătorii de animale

-Locuinţe,

-Spitale,

-Şcoli,

-Hoteluri

-Restaurante,

-Unităţi alimentare de producţie,

-Unităţi alimentare de comerţ,

-Farmacii,

-Laboratoare,

-Sere,

-Depozite,

-Trenuri,

-Hale industriale,

-Birouri.

CONSIDERAŢII GENERALE

Fiecare acţiune de dezinsecţie este obligatorie şi se execută în mai multe etape şi operaţiuni care se derulează într-o anumită succesiune.

Asfel dezinsecţia profilactică vizează distrugerea insectelor şi acarienilor semnalaţi pe tot parcursul anului. Ea se execută periodic sau la semnalarea reapariţiei unor insecte dăunătoare.

Dezinsecţia de necesitate se institue imediat după apariţia suspiciuni de boală şi vizează dăunătorii incriminitaţi de transmiterea acestei boli. Ea se repetă in funcţie de ciclul biologic al dăunătorului.

Dezinsecţia profilactică sau de necesitate poate fi în funcţie de modul de aplicare: generală, totală, parţială.

Prin deratizare se iau măsuri : ce limitează sau se impiedică inmulţirea lor; prin care se realizare inmulţirea lor. Procedeelesunt biologice şi chimice. Cele chimice prin momelile (toxice de ingestie) şi produse toxice respiratorii..

RECOMANDĂRI

Dezinsecţia profilactică trebuie să urmeze următoarele bune practici

-Scoateţi animalele în padocuri sau curţi

-Evacuaţi gunoiul

-Evacuaţi resturile furajere

-Indepărtaţi praful de pe pereţi

-Scoateţi unelte şi obiectele destinate alimentaţiei şi de colectare şi preparare a produselor

-Aplicaţi un litru de soluţie pe 20 mp

-Inchideţi uşile şi ferestrele 1-2 ore

-Spălaţi cu apă multă jgheaburile, ieslele şi adăpătorile cu o stropitoare pe mp.(10-12l)

-Stringeţi insectele moarte şi distrugeţile pentru a nu fi consumate de animale

In punctele de colectare şi în centrele de prelucrare este obligatoriu menţinerea curăţeniei prin:

-văruiri frecvente

-montarea plaselor contra insectelor la nivel de ferestre

-evacuarea zilnică a resturilor organice

Acţiunile de dezinsecţie încep în spaţiile interioare şi se continuă în exterior.

In interioare se face dezinsecţia de intreţinere stropri: pe pereţi; pe pervaz uşi şi ferestre;pe pardoseală; pe utilaje mari.

În exterioare se stropesc pereţii exteriori şi rampele de încărcare şi descărcare.

Înainte de dezinsecţia de necesitate se face decontaminarea cu soluţie de 3% sodă caustică (1l/mp).se aplică apoi soluţia de dezinsecţie se inchide 24 ore. Apoi se aeriseşte şi se face spălarea (12 l/mp) şi se face deratizarea. Adăpostul se va popula după 48 de ore de la desinsecţie.

MĂSURI PROFILACTICE OBLIGATORII

-Evacuarea periodică a resturile vegetale, dejecţii, sânge.

-Amenajare de platforme la 10-100m de adăposturi

-Vidanjarea periodică a foselor de colectare

-Stringerea periodică şi depozitarea controlată a furajelor

-Amenajarea corespunzătoare a locului de strîngere şi colectare de cadavre şi confiscatelor

-Drenarea apei stagnante din gospodări şi din jurul acestora

-Intreţinerea spaţiilor verzi

-Menţinerea curăţeniei generale

-Efectuarea dezinsectiilor conform legislatiei in vigoare;

Deratizarea se face cu momeli toxice prin staţii de intoxicare realizate in interior şi exterior în locuri unde oamenii şi animalele nu pot ajunge. Acţiunea se realizează simultan in toate obiectivele gospodăriei şi la vecini dacă există un focar puternic. Deratizarea se face trimestrial (de patru ori pe an).

Produse utilizate

Insecticide utilizate:

-K-otrine S.C. 25 Flow (Germania)

-Super Kiler (SUA)

-Sanivos 20 CE (Romania)

Substanţe cu remanenţă : K-othrine, Fendona, Baygon

Substanţe şoc: Sanevos, Parasect, Regent

Ceaţă termică- Coopex, Fumitox

Raticide utilizate:

-Protect B

-Alte produse: Racumin, plicuri Varat, Lanirat, staţii toxice, batoane cerate

-Staţiile de intoxicare sunt cutii ecologice.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!